Mức lãi suất ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) tháng 1/2020

Mức lãi suất gửi tại ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank) trong kì hạn từ từ 1 tháng đến 36 tháng sẽ giao động trong mức 4,86% – 8,2%/năm.

Mức lãi suất gửi tiền tiết kiệm trong kì hạn từ 1 đến 2 tháng sẽ ở mức 4,85%/năm, còn tiền gửi trong kì hạn 3 đến 5 tháng hiện đang có mức lãi suất 4,9%/năm.

Từ kì hạn 6 tháng trở đi, lãi suất ngân hàng trả cho các khoản tiền tiết kiệm được điều chỉnh cao hơn hẳn. Cụ thể, lãi suất áp dụng là 7,2%/năm cho kì hạn 6 tháng; ở kì hạn 7 tháng lãi suất là 7,5%/năm.

Mức lãi suất ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) tháng 1/2020

Biểu lãi suất ngân hàng Bản Việt mới nhất tháng 1/2020

Kì hạn

Lãi suất cá nhân (%/năm)

VND
1 tháng 4,85
2 tháng 4,85
3 tháng 4,9
4 tháng 4,9
5 tháng 4,9
6 tháng 7,3
7 tháng 7,6
8 tháng 7,5
9 tháng 7,5
10 tháng 7,5
11 tháng 7,5
12 tháng 7,9
13 tháng 8,2
15 tháng 7,9
18 tháng 8,0
24 tháng 8,1
36 tháng 8,1
48 tháng 8,1
60 tháng 8,1

Nguồn: VietCapitalBank