[Cập nhật] Xem mức lãi suất tại ngân hàng Nam Á hiện nay

Đến thời điểm hiện tại mức lãi suất Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) trong ngày (10/1) mức lãi suất tiết kiệm trong kì hạn từ 1 đến 36 tháng được áp dụng với mức lãi suất ừ 5,4 %/năm – 7,9%/năm tùy kì hạn gửi.

Trong trường hợp đối với tiền 500 tỉ trở lên, được áp dụng với mức lãi suất trong kì hạn 13 và 24 tháng mức lãi suất lần lượt là 8,3%/năm và 8,45%/năm, lĩnh lãi cuối kì.

Đối với tiền gửi kì hạn dưới 1 tháng, mức lãi suất được áp dụng là 1%/năm, bằng với mức lãi suất của tiền gửi không kì hạn.Riêng mức lãi suất gửi tiền tiết kiệm trong kì hạn 1 tháng tại ngân hàng Nam Á hiện đang có mức lãi suất là 5,45%/năm, đối với kì hạn 3 – 5 tháng có mức lãi suất 6,8%/năm.

[Cập nhật] Xem mức lãi suất tại ngân hàng Nam Á hiện nay

Lãi suất tại ngân hang Nam Á (Cập nhật 10/1/2020)

Kỳ hạn VND EUR USD Trả trước Hàng tháng Cuối kỳ Hàng quý
Không kỳ hạn 1
1 tháng 5.4
3 tháng 5.4
6 tháng 8
9 tháng 8.05
12 tháng 8.3
18 tháng 8.5
24 tháng 8.5
36 tháng 8.7