[Cập nhật] Xem mức lãi suất ngân hàng nông nghiệp (Agribank) hiện nay

Agribank là ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam hiện nay theo thông kê tổng giá trị về tài sản, trực thuộc doanh nghiệp nhà nước, trong 2007 cũng là doanh nghiệp lớn hiện nay.

Cập nhật mới nhất về tiền gửi tiết kiệm từ ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay cho nhiều người khách hàng với mức điều chỉnh sau đây:

– Mức tiền gửi VND:

  • Lãi suất với tiền gửi thanh toán và tiết kiệm không kỳ hạn tối đa của ngân hàng là 0,2%/năm.
  • Lãi suất cao nhất là 6,8%/năm với kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, 18 tháng và 24 tháng.

– Tiền gửi ngoại tệ (USD, URO): Lãi suất là 0%/năm áp dụng với tất cả các kỳ hạn.

[Cập nhật] Xem mức lãi suất ngân hàng nông nghiệp (Agribank) hiện nay

Xem chi tiết lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Agribank khách hàng cá nhân trong bảng sau:

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng cá nhân

Kì hạn VND USD EUR
Không kì hạn 0,2% 0% 0%
1 Tháng 4,50% 0% 0%
2 Tháng 4,50% 0% 0%
3 Tháng 5,00% 0% 0%
4 Tháng 5,00% 0% 0%
5 Tháng 5,00% 0% 0%
6 Tháng 5,50% 0% 0%
7 Tháng 5,50% 0% 0%
8 Tháng 5,50% 0% 0%
9 Tháng 5,60% 0% 0%
10 Tháng 5,60% 0% 0%
11 Tháng 5,60% 0% 0%
12 Tháng 6,80% 0% 0%
13 Tháng 6,80% 0% 0%
18 Tháng 6,80% 0% 0%
24 Tháng 6,80% 0% 0%
Tiền gửi thanh toán 0,2% 0% 0%

Nguồn: Agribank