[Cập nhật] Mức lãi suất tại ngân hàng MBbank tăng hay giảm?

Tiền gửi tiết kiệm từ ngân hàng MB trong kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng mức lãi suất của khách hàng 1%/năm. Trong đó mức lãi suất từ tháng 1 đến tháng 5 không có nhiều thay sẽ có mức lãi suất dao động từ 5% đến 5.4%/năm. Từ 6 tháng đến 9 tháng sẽ có mức lãi suất mức lãi suất là 6.4%/năm.

Là một khách hàng để mở tài khoản ngân hàng MBbank, cần cần biết thông tin về mức lãi suất gửi tiết kiệm hoặc vay vốn từ ngân hàng. Mức thông tin về mức lãi suất của ngân hàng MBbank để có thể dễ dàng so sánh mức lãi suất  so sánh lãi suất ngân hàng Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV,…để tìm ra được mức lãi suất tối ưu nhất.

Trong kỳ hạn gửi 6 tháng lãi suất cao nhất là 5.6%/năm

Trong Với kỳ hạn gửi 9 tháng lãi suất cao nhất là 5.7%/năm

Trong kỳ hạn gửi 12 tháng lãi suất cao nhất là 7.2%/năm

Trong kỳ hạn gửi 18 tháng lãi suất cao nhất là 6.9%/năm

Trong kỳ hạn gửi 24 tháng lãi suất cao nhất là 7.5%/năm 

Trong kỳ hạn gửi 36 tháng lãi suất cao nhất là 7%/năm

[Cập nhật] Mức lãi suất tại ngân hàng MBbank tăng hay giảm?

Lãi suất ngân hàng MB trong năm 12/2019

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 0.30%
001 tuần 1.00%
002 tuần 1.00%
003 tuần 1.00%
01 tháng 5.00%
02 tháng 5.30%
03 tháng 5.30%
04 tháng 5.30%
05 tháng 5.40%
06 tháng 6.50%
07 tháng 6.50%
08 tháng 6.50%
09 tháng 6.50%
10 tháng 6.60%
11 tháng 6.60%
12 tháng 7.20%
13 tháng 7.40%
18 tháng 7.40%
24 tháng 7.50%
36 tháng 7.50%
48 tháng 7.00%
60 tháng 7.00%