[Cập nhật] Mức lãi suất ngân hàng TP Bank hiện nay ở mức bao nhiêu?

Mức lãi suất và tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TpBank có sự điều chỉnh với mức ưu đãi cho khách hàng, riêng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng gửi qua internet banking sẽ cao hơn khi bạn giao dịch tại quầy.

Mức gửi tiết kiệm sẽ cao ở mức cao nhất  7,70%/năm trong kì hạn 36 tháng,còn mức gửi tiết kiệm tại quầy hiện ở mức 7.4%/năm.

Trong khi đó với sản phẩm tiết kiệm lĩnh lãi đầu kỳ mang tới cơ hội nhận lãi chi tiêu trước nhưng lại có mức lãi suất thấp hơn khoảng 0.2%/năm so với các sản phẩm khác.

Lãi suất gửi tiền tiết kiệm TPBank 2020 là bao nhiêu?

Năm 2020, TPBank đưa ra mức lãi suất gửi tiền tiết kiệm cạnh tranh, chắc chắn là sự lựa chọn mà khách hàng không nên bỏ qua. Các mức lãi suất tiền tiết kiệm TPBank 2020 được Topbank.vn cập nhật trong bảng dưới đây.

Lãi suất VNĐ

KÌ HẠN TIẾT KIỆM TRƯỜNG AN LỘC TIẾT KIỆM ĐIỆN TỬ TIẾT KIỆM LĨNH LÃI ĐẦU KỲ TIẾT KIỆM LĨNH LÃI CUỐI KỲ
1 THÁNG 4.85 4.70 4.75
3 THÁNG 5.00 5.00 4.90 4.95
6 THÁNG 6.60 6.80 6.20 6.40
12 THÁNG 7.20 7.40 6.50
18 THÁNG 7.60 6.60 7.50
24 THÁNG 7.50 7.60 6.30
36 THÁNG 7.30 5.70 7.50

Lãi suất gửi ngoại tệ

KỲ HẠN LĨNH LÃI CUỐI KỲ TIỀN GỬI BẢO AN LỘC
USD EUR AUD GBP SG CAD JPY USD
KKH 0 0 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0
01 tuần 0 0
02 tuần 0 0
03 tuần 0 0
01 tháng 0 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0
02 tháng 0 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0
03 tháng 0 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0
06 tháng 0 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0
09 tháng 0 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01
12 tháng 0 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0
18 tháng 0
24 tháng 0 0
36 tháng 0
LS rút trước hạn Không kỳ hạn